زمان ثبت : شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387 در ساعت 10:30 ب.ظ
نویسنده : هادیک
عنوان : بیش از 30 درصد معتادان ایرانی بالای دیپلم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی همچنین 7.3 درصد از معتادان در مشاغل دولتی و 40 درصد در شغل آزاد فعالیت دارند که از این میان 9 درصد از معتادان کشور اعلام کردند که اعتیاد عامل اصلی بیکاری آنها بوده و 12 درصد نیز عنوان کرده اند که از پیش از اعتیاد هم  بیکار بوده اند.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران درباره حضور 7.3 درصدی معتادان در مشاغل دولتی می گوید:  قطعا این آمار بیش از این خواهد بود،تجربه نشان می دهد که به میزان همین آمار آشکار افرادی هستند که مخفیانه وپنهانی مواد مصرف می کنند و روسای اداره یا همکارانشان اطلاعی از آن ندارند.

مصطفی اقلیما می افزاید: دلیل پنهان کاری هم کاملا مشخص است چرا که می ترسند شغل خود را از دست دهند و این آماری هم که منتشر شده از کارمندان قراردادی و پیمانی و روزمزد بوده که پایین تر از واقعیت ها است.

این استاد دانشگاه با اشاره به آمار 30 درصدی معتادان بالای دیپلم نیز گفت: تحقیقات ما نشان داده است که تحصیل در اعتیاد تاثیری ندارد و بسیاری از افراد تحصیلکرده نیز به مواد مخدر گرایش دارند و به نظر ما این آمار بیش از این خواهد بود.

همچنین  65 درصد از جامعه آماری یک میلیون و 600 هزارنفری معتاد این پژوهش عنوان کرده اند که دارای درآمد شخصی هستند و حدود 16 درصد از طریق خرید و فروش و حمل مواد درآمد کسب می کنند و 35 درصد نیز فاقد شغل هستند.

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران دراین باره می گوید: در ایران وقتی که کارفرمای فرد معتاد از اعتیاد آن مطلع شود اولین کاری که می کند این است که کارگر یا کارمند خود را اخراج می کند و با این تفکر و ذهنیت نباید توقع داشته باشیم که فرد معتاد به سمت فروش مواد، دزدی و یا بیکاری و گدایی روی نیاورد.